สร้อยข้อมือ (หนังขนาดความหนา Large-6mm)

สร้อยข้อมือหนัง กำไลหนัง กับสายหนังที่เส้นใหญ่ทีสุดอย่าง Large-6mm

  • เคยถูกทำเป็นกำไลข้อมือเยอะที่สุดจนกระทั่ง ณ วันนี้

  • สีหนังหลากหลาย หลายผิวสัมผัสทั้งแบบเงาและแบบด้าน

  • การจับคู่สีของหนังขนาด Large-6mm คือตัวพิสูจน์ความเรียบ เท่ ที่เป็นคุณได้ดีที่สุด

  • ยิ่งหนา ยิ่งทน เหมาะกับการใช้งานในระยะยาว

สร้อยข้อมือหนัง ขนาดความหนา Large (6mm) รุ่น WILLPOWER ราคา 2,050 บาท

สร้อยข้อมือหนัง กำไลหนังถัก

สร้อยข้อมือหนัง ขนาดความหนา Large (6mm) รุ่น SHADE OF SHINE ราคา 2,350 บาท

สร้อยข้อมือหนัง กำไลหนังถัก

สร้อยข้อมือหนัง ขนาดความหนา Large (6mm) รุ่น INFINITY SENIOR ราคา 1,750 บาท

สร้อยข้อมือหนัง กำไลหนังถัก

สร้อยข้อมือหนัง ขนาดความหนา Large (6mm) รุ่น BRAVE ราคา 1,850 บาท

สร้อยข้อมือหนัง กำไลหนังถัก

สร้อยข้อมือหนัง ขนาดความหนา Large (6mm) รุ่น TOGETHER ราคา 1,750 บาท

สร้อยข้อมือหนัง กำไลหนังถัก

สร้อยข้อมือหนัง ขนาดความหนา Large (6mm) รุ่น ADVANCE ราคา 1,650 บาท

สร้อยข้อมือหนัง กำไลหนังถัก

สร้อยข้อมือหนัง ขนาดความหนา Large (6mm) รุ่น BREATHTAKING ราคา 1,250 บาท

สร้อยข้อมือหนัง กำไลหนังถัก

สร้อยข้อมือหนัง ขนาดความหนา Large (6mm) รุ่น BLOW YOUR MIND ราคา 1,250 บาท

สร้อยข้อมือหนัง กำไลหนังถัก

สร้อยข้อมือหนัง ขนาดความหนา Large (6mm) รุ่น PIONEER ราคา 1,350 บาท

สร้อยข้อมือ สร้อยข้อมือหนัง

สร้อยข้อมือหนัง ขนาดความหนา Large (6mm) รุ่น SIMPLICITY II ราคา 950 บาท

สร้อยข้อมือหนัง กำไลหนังถัก

สร้อยข้อมือหนัง ขนาดความหนา Large (6mm) รุ่น INDUSTRIAL RAW ราคา 950 บาท

สร้อยข้อมือหนัง กำไลหนังถัก

สร้อยข้อมือหนัง ขนาดความหนา Large (6mm) รุ่น SIMPLICITY III ราคา 850 บาท

สร้อยข้อมือหนัง กำไลหนังถัก

สร้อยข้อมือหนัง ขนาดความหนา Large (6mm) รุ่น SIMPLICITY I ราคา 850 บาท

สร้อยข้อมือหนัง กำไลหนังถัก